Các lĩnh vực hoạt động

Tháng Tư 24, 2017 7:23 Sáng

1.Huấn luyện, bồi dưỡng

* Mở các khoá huấn luyện kỹ năng xã hội cho Thanh Thiếu niên.
* Mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội cho sinh viên và cán bộ trẻ.

2. Truyền thông, tư vấn

* Nhóm kỹ năng chăm sóc sức khoẻ: thể chất, tinh thần và sức khoẻ sinh sản.

* Nhóm kỹ năng phòng chống các loại tệ nạn xã hội: ma túy; mại dâm; xâm hại và buôn bán phụ nữ và trẻ em; bạo lực học đường, gia đình và kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông; tai nạn thương tích; biến đổi khí hậu.

* Nhóm kỹ năng học tập, nghiên cứu tích cực, hiệu quả.

* Nhóm kỹ năng nghề nghiệp: Định hướng nghề, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp và làm việc có hiệu quả.

* Nhóm kỹ năng xây dựng tình yêu, hôn nhân, gia đình hạnh phúc: những điều thanh niên cần biết trước khi kết hôn; nghệ thuật làm chồng, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu và nuôi dạy con trong xã hội hiện đại; bình đẳng giới trong quan hệ vợ chồng; nghệ thuật tổ chức cuộc sống gia đình trong xã hội hiện đại.

* Nhóm kỹ năng tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội.

* Nhóm kỹ năng tổ chức hoạt động xã hội: lập kế hoạch, huy động nguồn lực, thiết kế chương trình, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và nhân diện mô hình hoạt động của Đoàn và các hoạt động xã hội khác.

Riêng đối với Thanh Thiếu niên vi phạm pháp luật, tập trung trợ giúp các kỹ năng: tự nhận thức, xác định giá trị, xoá bỏ mặc cảm, điều chỉnh, rèn luyện, cải tạo bản thân; kỹ năng chủ động hoà nhập cộng đồng; biết tìm kiếm việc làm và tổ chức cuộc sống mới.

3 .Trợ giúp, can thiệp

Mở văn phòng tư vấn trực tiếp, tư vấn qua mạng Internet và điện thoại để trợ giúp kỹ năng xã hội cho Thanh Thiếu niên và các đối tượng có nhu cầu.
Trực tiếp can thiệp, trợ giúp những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt hoà nhập cộng đồng.

4. Nghiên cứu và phối hợp xuất bản ấn phẩm

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào huấn luyện, truyền thông, tư vấn, trợ giúp kỹ năng xã hội cho mọi đối tượng có nhu cầu.
Phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng tài liệu, ấn phẩm về kỹ năng xã hội và kỹ năng công tác xã hội.