Ngày 09/9/2017, Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội đã tham gia tổ chức hoạt động Team-building cho cuộc […]

Chương trình kết hợp giữa kỹ năng sống & hoạt động dã ngoại