Giám đốc : Tiến sỹ Hoàng Minh Tuấn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Căn cứ điều 17, quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện TTN Việt Nam, ngày 1/9/2011 Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam có quyết định số 210/QĐ/HVTTN "v/v thành lập Trung tâm Phát triển Kỹ năng xã hội".

* Mở các khóa huấn luyện kỹ năng xã hội cho Thanh Thiếu niên. * Mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội cho sinh viên và cán bộ trẻ.