Date: 12/6/2015 Ngày thứ 9 kết thúc của một cuộc hành trình trải nghiệm 9 ngày Tại trung đoàn 50 […]

Ngày thứ 8 các chiến sỹ tiếp tục các hoạt động trò chơi bột mỳ và tham gia luyện tập […]

Ngày hoạt động thứ 7, sáng nay Hội thao toàn đoàn các chiến sỹ đã tranh tài trong trong các […]

Ngày thứ 6 trải qua một buổi tối thật đặc biệt chưa từng có trong cuộc đời của mỗi chiến […]

Ngày trải nghiệm thứ 5 các học viên đã có sự gắn kết và quen nhau nên nghịch hơn đặc […]

Ngày trải nghiệm thứ 4: Buổi sáng các chiến sỹ được tham gia học kỹ năng phòng chống tệ nạn […]

Ngày trải nghiệm thứ 3 của các chiến sỹ nhí, buổi sáng với những bài học về kỹ năng làm […]

Một đêm xa bố mẹ và gia đình không phải là một điều đơn gian đối với những chiến sỹ […]

Trong tiết trời mát mẻ của ngày thứ nhất ra quân làm lễ nhập ngủ tại sân Học Viện Thanh […]