• Phòng 111 Nhà D - Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam- Số 3 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
  • 0392 020 600- 0945 365 895
  • hockyquandoi.cssd@cssd.vya.edu.vn
  • 0243.775.6553