Tuyển sinh lớp Đoàn -Hội – Đội 2018

Tháng Mười 29, 2018 11:01 Sáng

TUYỂN SINH LỚP #NGHIỆP_VỤ_ĐOÀN_HỘI_ĐỘI

Nhằm bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ, đoàn viên, sinh viên và cán bộ, giáo viên các đơn vị có nhu cầu bồi dưỡng làm chuyên trách công tác Đoàn, Hội, Đội. Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội.  Học viên tốt nghiệp sẽ được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội do Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cấp, là một trong những chứng chỉ cần thiết để dự tuyển công chức, viên chức của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp hoặc viên chức giáo dục.
⏰ Thời gian học: học vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần
???? Địa điểm: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
???? Đối tượng: Cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp, giáo viên Tổng phụ trách, đoàn viên, thanh niên, sinh viên có nhu cầu
???? Nội dung: Bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội theo Chương trình 260 tiết được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt


————————————–
☎ Liên hệ: 0945.365.895 (Quý An) Hoặc 0392.020.600 ( Quyết Thắng)
Phòng 111 nhà D, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

— tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam.

KHUNG CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

TT Nội dung bồi dưỡng Số tiết
1. Khối kiến thức luận về công tác thanh thiếu nhi 65 tiết
1.1 Quan điểm cơ bản của nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên 10 tiết
1.2 Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 10 tiết
1.3 Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên 10 tiết
1.4 Những vấn đề cơ  bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh 10 tiết
1.5 Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam 05 tiết
1.6 Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam 05 tiết
1.7 Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi 05 tiết
1.8 Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn 05 tiết
1.9 Thảo luận và hướng dẫn ôn tập 05 tiết
Thi viết
2. Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội 70 tiết
2.1 Nghiệp vụ công tác tuyên giáo 10 tiết
2.2 Nghiệp vụ công tác tổ chức 10 tiết
2.3 Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát 05 tiết
2.4 Nghiệp vụ công tác văn phòng 15 tiết
2.5 Nghiệp vụ công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên 10 tiết
2.6 Nghiệp vụ công tác thiếu nhi 10 tiết
2.7 Thảo luận và hướng dẫn ôn tập 10 tiết
Thi viết
3. Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên 75 tiết
3.1 Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể 20 tiết
3.2 Kỹ năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đối thoại 20 tiết
3.3 Kỹ năng tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động 15 tiết
3.4 Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông 15 tiết
3.5 Thảo luận và hướng dẫn ôn tập 05 tiết
Thi thực hành
4. Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn 50 tiết
4.1 Chuyên đề cập nhật, bổ trợ 10 tiết
4.2. Thực tế chuyên môn, viết báo cáo thực tế 40 tiết