Triển khai chương trình đồng hành “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam”, nhân dịp 8/3/2016

Tháng Ba 1, 2016 9:35 Sáng

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của chương trình
Chuyên gia chia sẻ cho hơn 1000 cán bộ công nhân viên Tổng công ty may 10

Chuyên gia chia sẻ cho cán bộ ngân hàng vietcombank Chi nhánh Tây hồ

Chuyên gia chia sẻ cho 2000 cán bộ công nhân viên công ty giầy da Hải Phòng

Chuyên gia chia sẻ tại Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương