Triển khai chương trình “Dưới cờ Tổ Quốc”

Tháng Tư 30, 2016 9:16 Sáng

Thực hiện chương trình hành động số 33/CTr/TWĐTN ngày 18/10/2015 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện chỉ thị số 42 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2030”;
Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội Học viện TTN Việt Nam phối hợp với Ban Giám hiệu các trường THCS,THPT tại TP Hà Nội triển khai chương trình “Dưới cờ tổ quốc”. Chương trình đã thực hiện tại 10 trường với gần 10.000 học sinh được giáo dục lý tưởng, đạo đức và định hướng kỹ năng sống.
Trong thời gian tới, chương trình “Dưới cờ tổ quốc” tiếp tục triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.
Nội dung cơ bản của chương trình: Chào cờ; tiến hành một trong các chủ đề sau:
1- Giáo dục lý tưởng và lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô;
2- Truyền cảm hứng học tập và phương pháp học hiệu quả;
3- Định hướng mục tiêu học tập và rèn luyện bản thân;
4- Định hướng kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội;
5- Định hướng nghề nghiệp tương lai.
Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội Học viện TTN Việt Nam trân trọng đề nghị Ban Giám hiệu các trường THCS, THPT đăng ký phối hợp thực hiện chương trình trên.

Những hình ảnh tiêu biểu chương trình: