Về chúng tôi

Trung tâm Phát triển Kỹ năng Xã hội – Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam được thành lập theo quyết định số 210/QĐ/HVTTN VN ngày 1/9/2011 với:

Sứ mệnh
“Tạo ra môi trường rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh thế hệ trẻ Việt Nam”
Tầm nhìn
“Đến năm 2022 là đơn vị đào tạo kỹ năng sống có uy tín cao tại Việt Nam”
Giá trị cốt lõi: TỰ TIN – TÂM HUYẾT – SÁNG TẠO
TỰ TIN: Sự tự tin của học viên là mục đích đào tạo, huấn luyện của chúng tôi.
TÂM HUYẾT: Tâm huyết với nghề là thái độ làm việc của chúng tôi.
SÁNG TẠO: Sáng tạo không ngừng là khẩu hiệu hành động của chúng tôi.
Slogan
Bạn và tôi cùng tiến bộ”!