Lời giới thiệu
Lời giới thiệu

Thưa các quý phụ huynh và các học viên, cùng các bạn độc giả thân thiết!

Trung tâm Phát triển Kỹ năng Xã hội - Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam được thành lập theo quyết định số 210/QĐ/HVTTN VN ngày 1/9/2011 với:

Sứ mệnh
“Tạo ra môi trường rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh thế hệ trẻ Việt Nam”
Tầm nhìn
“Đến năm 2022 là đơn vị đào tạo kỹ năng sống có uy tín cao tại Việt Nam”

Giá trị cốt lõi: TỰ TIN - TÂM HUYẾT - SÁNG TẠO
TỰ TIN: Sự tự tin của học viên là mục đích đào tạo, huấn luyện của chúng tôi.
TÂM HUYẾT: Tâm huyết với nghề là thái độ làm việc của chúng tôi.
SÁNG TẠO: Sáng tạo không ngừng là khẩu hiệu hành động của chúng tôi.
Slogan: Bạn và tôi cùng tiến bộ”!

Trân trọng cảm ơn các quý phụ huynh, các học viên trong suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng sự phát triển của Trung tâm Phát triển Kỹ năng Xã hội - Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam!

Chức năng
- Huấn luyện, bồi dưỡng; 
- Truyền thông, tư vấn;
- Trợ giúp, can thiệp;
- Nghiên cứu và phối hợp xuất bản ấn phẩm.
Nhiệm vụ 
- Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển kỹ năng xã hội, giúp Thanh Thiếu niên tự tin khẳng định bản thân, phát triển trong xã hội hiện đại.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn kỹ năng xã hội và trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên thích ứng, chủ động hoà nhập với cộng đồng. 
- Tạo môi trường thực hành kỹ năng công tác xã hội cho sinh viên của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.